วันอาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม 2567 8:52 น.
ประชาสัมพันธ์
Home >> ข่าวและกิจกรรม >> กอ.กทม.คัดเลือกกรรมการอิสลามประจำมัสยิดริดวานุ้นอิสลาม (คลองจั่น)
กอ.กทม.คัดเลือกกรรมการอิสลามประจำมัสยิดริดวานุ้นอิสลาม (คลองจั่น)

กอ.กทม.คัดเลือกกรรมการอิสลามประจำมัสยิดริดวานุ้นอิสลาม (คลองจั่น)

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2561 สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร ได้ประกาศกำหนดให้มีการประชุมเพื่อคัดเลือกกรรมการอิสลามประจำมัสยิดริดวานุ้นอิสลาม (คลองจั่น) ทะเบียนเลขที่ 48 เขตบางกะปิ โดยนายอรุณ บุญชม ประธานกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร ได้มอบหมายให้นายเจริญ โต๊ะมางี เป็นประธานคณะกรรมการคัดเลือก นายอาหะหมัด ขามเทศทอง นายชาตรี แอนดาริส เป็นกรรมการคัดเลือก ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่
1. นายสมาน อานันต์  7. นายอุสมาน ศิริพลับ
2. นายสุรเดช อารีย์สมาน  8. นายวิรัช มินดำ
3. นายอนุรักษ์ มินสาคร  9. นายสมชาย เพ็งสะและ
4. นายสุกิจ เหล็งศิริ  10. นายดำรงศักดิ์ มินสาคร
5. นายอำนาจ มาดะมัน  11. นายสุรยุท เกตุประสิทธิ์
6. นายชูชาติ คล้ายสุวรรณ์  12. นายสมศักดิ์ เด่นยิ่งโยชน์

  

  

  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

กรุณาเติมคำตอบในช่องว่างก่อนเข้าระบบ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll To Top