วันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2562 9:57 น.
ประชาสัมพันธ์
Home >> ข่าวและกิจกรรม >> กอ.กทม.จัดอบรมปฐมนิเทศกรรมการอิสลามประจำมัสยิดที่ได้รับการคัดเลือกใหม่
กอ.กทม.จัดอบรมปฐมนิเทศกรรมการอิสลามประจำมัสยิดที่ได้รับการคัดเลือกใหม่

กอ.กทม.จัดอบรมปฐมนิเทศกรรมการอิสลามประจำมัสยิดที่ได้รับการคัดเลือกใหม่

เมื่อวันเสาร์ที่ 15 กันยายน 2561 คณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร จัดอบรมปฐมนิเทศกรรมการอิสลามประจำมัสยิดและทดสอบภาคความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติหน้าที่สำหรับกรรมการอิสลามประจำมัสยิดที่ได้รับการคัดเลือกใหม่ โดยนายอรุณ บุญชม ประธานกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร กล่าวเปิดการปฐมนิเทศ และบรรยายเรื่อง “การบริหารมัสยิดในระบบอิสลาม”  นายสมัย  เจริญช่าง ประธานฝ่ายประสานงานกลุ่มมัสยิด บรรยายเรื่อง “การบริหารมัสยิดแบบการมีส่วนร่วมและบูรณาการ”  ผศ.ดร.วิศรุต  เลาะวิถี บรรยายเรื่อง “บทบาทหน้าที่ของเลขานุการ เหรัญญิก และนายทะเบียน สู่การเดินหน้ามัสยิดกรุงเทพมหานคร”  นายอาหะหมัด  ขามเทศทอง บรรยายเรื่อง “การบริหารมัสยิดตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง” หลังจากนั้นแบ่งประชุมกลุ่มย่อย

  • อิหม่าม/คอเต็บ/บิหลั่น
  • เลขานุการ/เหรัญญิก/นายทะเบียน
  • กรรมการอิสลามประจำมัสยิด

และทดสอบความรู้สำหรับผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นกรรมการอิสลามประจำมัสยิด โดย นายประสิทธิ์  เจริญผล  ซึ่งมีมัสยิดที่เข้ารับการอบรมปฐมนิเทศ จำนวน 24 มัสยิด 220 คน ณ ห้องประชุมเล็ก ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติ เขตหนองจอก กทม.

  

  

  

  

  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

กรุณาเติมคำตอบในช่องว่างก่อนเข้าระบบ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll To Top