วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 19:30 น.
ประชาสัมพันธ์
Home >> ข่าวและกิจกรรม >> กอ.กทม.ฝ่ายกิจการสตรีจัดอบรมการพัฒนาภาวะผู้นำสตรีในกรุงเทพฯ
กอ.กทม.ฝ่ายกิจการสตรีจัดอบรมการพัฒนาภาวะผู้นำสตรีในกรุงเทพฯ

กอ.กทม.ฝ่ายกิจการสตรีจัดอบรมการพัฒนาภาวะผู้นำสตรีในกรุงเทพฯ

เมื่อวันที่ 29-30 กันยายน 2561 คณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร โดยฝ่ายอนุกรรมการเด็ก สตรี และผู้สูงอายุ จัดอบรมการพัฒนาภาวะผู้นำสตรีในกรุงเทพมหานคร โดยมีนายแพทย์ชาติชาย วงษ์อารี ประธานฝ่ายกิจการเด็ก สตรี และผู้สูงอายุ กล่าวรายงาน นายอาหะหมัด ขามเทศทอง กรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานนคร เป็นประธานพิธีเปิดการอบรม วันเสาร์ที่ 29 กันยายน 2561 คุณฮูวัยดีย๊ะ  พิศสุวรรณ อุเซ็ง บรรยายเรื่อง “การพัฒนาภาวะผู้นำสตรีมุสลิม” คุณสมาน  งามโขนง บรรยายเรื่อง “เทคนิคการพูดในที่สาธารณะ” วันอาทิตย์ที่ 30 กันยายน 2561 คุณชนัญธิดา ชูเอิญ บรรยายเรื่อง “การแต่งกายตามหลักอิสลาม” ณ ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ เขตหนองจอก กทม.

  

  

  

  

  

  

  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

กรุณาเติมคำตอบในช่องว่างก่อนเข้าระบบ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll To Top