วันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2562 22:56 น.
ประชาสัมพันธ์
Home >> ข่าวและกิจกรรม >> กอ.กทม.รับสมัครครอบครัวเจ้าภาพ โครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ประจำปี 2561
กอ.กทม.รับสมัครครอบครัวเจ้าภาพ โครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ประจำปี 2561

กอ.กทม.รับสมัครครอบครัวเจ้าภาพ โครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ประจำปี 2561

ด้วย กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ขอความร่วมมือจากคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานครให้ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครครอบครัวเจ้าภาพ โครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ประจำปี 2561 ซึ่งมีกำหนดต้อนรับคณะเยาวชน จำนวน 330 คน จาก 11 ประเทศ ได้แก่ ญี่ปุ่น กัมพูชา ไทย ลาว อินโดนีเซีย มาเลเซีย บรูไน เมียนมา ฟิลิปปินส์ สาธารณรัฐสิงคโปร์ และเวียดนาม ระหว่างวันที่ 24-27 พฤศจิกายน 2561 โดยมีการจัดให้เยาวชนต่างชาติพักกับครอบครัวเจ้าภาพชาวไทย ระหว่างวันที่ 25-27 พฤศจิกายน 2561 เพื่อให้คณะเยาวชนได้เรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับวิถีการดำเนินชีวิตของคนไทย รวมทั้งเข้าใจประเทศไทยในบริบทอื่นๆ มากขึ้น

ในการนี้ คณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร จึงขอความร่วมมือจากมัสยิดในกรุงเทพมหานครประชาสัมพันธ์การรับสมัครครอบครัวเจ้าภาพ โครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ประจำปี 2561 หากมีสัปปุรุษหรือผู้ที่สนใจจะเป็นครอบครัวเจ้าภาพ ให้ส่งใบสมัครไปยังสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร ภายในวันที่ 22 ตุลาคม 2561 ดังรายละเอียดท้ายหนังสือฉบับนี้ หรือสามารถดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.dcy.go.th

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

กรุณาเติมคำตอบในช่องว่างก่อนเข้าระบบ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll To Top