วันพุธที่ 4 ตุลาคม 2566 16:24 น.
ประชาสัมพันธ์
Home >> ข่าวและกิจกรรม >> กอ.กทม.คัดเลือกกรรมการอิสลามประจำมัสยิดดารุ๊สสลาม (คลองแปด) เขตคลองสามวา
กอ.กทม.คัดเลือกกรรมการอิสลามประจำมัสยิดดารุ๊สสลาม (คลองแปด) เขตคลองสามวา

กอ.กทม.คัดเลือกกรรมการอิสลามประจำมัสยิดดารุ๊สสลาม (คลองแปด) เขตคลองสามวา

เมื่อวันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม 2561 สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร ได้ประกาศกำหนดให้มีการประชุมเพื่อคัดเลือกกรรมการอิสลามประจำมัสยิดดารุ๊สสลาม (คลองแปด) ทะเบียนเลขที่ 66 เขตคลองสามวา โดยนายอรุณ บุญชม ประธานกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร ได้มอบหมายให้นายสมัย เจริญช่าง เป็นประธานคณะกรรมการคัดเลือก นายพิสิษฐ์ อรุณพูลทรัพย์ นายอนุสิทธิ์ สุขุมานันท์ เป็นกรรมการคัดเลือก ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่
1. นายไพฑูรย์ เต็งหิรัญ 7. นายอุดม มะหะหมัด
2. นายเฉลิมพล หมัดละ 8. นายณรงค์ อาเก็บ
3. นายโสภณ กองเป็ง 9. นายฟารุด บินกาศ
4. นายมานพ รักธรรม 10. นายเดชา มินโด
5. นายกำธร มูฮำหมัด 11. นายมานพ เกษรเนียม
6. นายสุมน กองเป็ง 12. นายวีรวัฒน์ มูฮำหมัด

  

  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

กรุณาเติมคำตอบในช่องว่างก่อนเข้าระบบ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll To Top