วันพุธที่ 4 ตุลาคม 2566 17:01 น.
ประชาสัมพันธ์
Home >> ข่าวและกิจกรรม >> กิจกรรมน้อมรำลึกพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และการอบรมเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย
กิจกรรมน้อมรำลึกพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และการอบรมเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย

กิจกรรมน้อมรำลึกพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และการอบรมเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย

นายอรุณ  บุญชม  ประธานกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า คณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร ร่วมกับ สำนักจุฬาราชมนตรี สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย สำนักงานเขต กรุงเทพมหานคร กรมการปกครอง และองค์กรภาคส่วนต่างๆ “จัดงานน้อมรำลึกพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนารถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต และจัดอบรมเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พี่น้องชาวไทยมุสลิมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยมุสลิมและเพื่อให้เห็นถึงความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยท่านจุฬาราชมนตรี เป็นประธานพิธี พร้อมทั้งจัดให้มีการอบรมเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย ได้จัดงานขึ้นในวันเสาร์ที่ 27 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีพี่น้องมุสลิมเข้าร่วมจำนวนกว่า 2,000 คน

ทั้งนี้ งานจะเริ่มตั้งแต่เวลา 08.45 น. โดยพิธีการถวายความรำลึกพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนารถบพิตร โดยท่านจุฬาราชมนตรี เป็นผู้นำกล่าวถวายความรำลึก ในฐานะพสกนิกรชาวไทยมุสลิมทั่วประเทศ และขอพร (ดุอาอ์) หลังจากนั้น เป็นการบรรยายเรื่องพระมหากษัตริย์กับพสกนิกรชาวไทยมุสลิม โดย นายสมัย  เจริญช่าง  ในงานยังจัดให้มีกิจกรรมต่างๆ อาทิ การแสดงนิทรรศการรวมพลังความดีตามรอยพระยุคลบาทรัชกาลที่ 9 นิทรรศการรัชกาลที่ 10 แห่งราชวงศ์จักรกรี และการให้บริการตรวจสุขภาพโดยโรงพยาบาลพญาไท นวมินทร์ และในเวลา 08.45 น.

ในเวลา 10.00-12.00 น. เป็นการอบรมเรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย โดยวิทยากรจากหลักสูตรจิตอาสา 904 หลักสูตรประจำ รุ่นที่ 1/61 “เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์”  ในการจัดอบรมครั้งนี้ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทานอาหารกลางวัน จัดเลี้ยงผู้เข้ารับการอบรมอีกด้วย

  

  

  

 

    

  

  

  

  

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

กรุณาเติมคำตอบในช่องว่างก่อนเข้าระบบ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll To Top