วันอาทิตย์ที่ 15 ธันวาคม 2562 20:00 น.
ประชาสัมพันธ์
Home >> ข่าวและกิจกรรม >> กรมการศาสนาจัดสรรเงินอุดหนุนศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจำมัสยิด ประจำปี 2562
กรมการศาสนาจัดสรรเงินอุดหนุนศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจำมัสยิด ประจำปี 2562

กรมการศาสนาจัดสรรเงินอุดหนุนศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจำมัสยิด ประจำปี 2562

กรมการศาสนา จัดสรรเงินอุดหนุนศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจำมัสยิด ประจำปี 2562 ในกรุงเทพมหานคร จำนวน 104 ศูนย์ จำนวนเงิน 1,715,200 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นห้าพันสองร้อยบาทถ้วน) เพื่อสนับสนุนศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจำมัสยิดที่เปิดดำเนินการเรียนการสอน มีรายละเอียด ดังนี้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

กรุณาเติมคำตอบในช่องว่างก่อนเข้าระบบ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll To Top