วันพุธที่ 4 ตุลาคม 2566 16:35 น.
ประชาสัมพันธ์
Home >> ข่าวและกิจกรรม >> กอ.กทม.นำเงินไปช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัยในจังหวัดนครศรีธรรมราช
กอ.กทม.นำเงินไปช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัยในจังหวัดนครศรีธรรมราช

กอ.กทม.นำเงินไปช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัยในจังหวัดนครศรีธรรมราช

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2562  นายอาหะหมัด  ขามเทศทอง เลขานุการ พร้อมด้วย นายสมัย  เจริญช่าง นายทวิช  อารียะกิจโกศล และนายไพศาล  เต็งหิรัญ ซึ่งเป็นผู้แทนคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร นำเงินที่ได้รับจากการบริจาคจากมัสยิดและผู้มีจิตศรัทธา จำนวน 266,000 บาท  ไปมอบให้กับผู้ประสบวาตภัยดีเปรสชัน “ปาบึก”  ในจังหวัดนครศรีธรรมราช 3 อำเภอ จำนวน 92 ครอบครัว ได้แก่ อำเภอปากพนัง 43 ครอบครัว อำเภอเมือง 24 ครอบครัว และอำเภอท่าศาลา 14 ครอบครัว

  

  

  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

กรุณาเติมคำตอบในช่องว่างก่อนเข้าระบบ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll To Top