วันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม 2567 24:35 น.
ประชาสัมพันธ์
Home >> ข่าวและกิจกรรม >> กอ.กทม.มอบเงินไปทำพิธีอุมเราะฮ์ให้กับผู้เข้าอบรมศาสนธรรมประจำวันเสาร์
กอ.กทม.มอบเงินไปทำพิธีอุมเราะฮ์ให้กับผู้เข้าอบรมศาสนธรรมประจำวันเสาร์

กอ.กทม.มอบเงินไปทำพิธีอุมเราะฮ์ให้กับผู้เข้าอบรมศาสนธรรมประจำวันเสาร์

กอ.กทม.มอบเงินไปทำพิธีอุมเราะห์ให้กับผู้เข้าอบรมศาสนธรรมประจำวันเสาร์

           นายสมัย เจริญช่าง ประธานโครงการอบรมศาสนาธรรมประจำวันเสาร์ เปิดเผยว่า กอ.กทม. ได้จัดการอบรมศาสนธรรมประจำวันเสาร์ ประจำปี 2561 เพื่อเผยแผ่บัญญัติศาสนาอิสลามแก่สาธารณชนทั่วไปและเพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้นำบัญญัติศาสนาอิสลามไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้อง เริ่มอบรมตั้งแต่วันเสาร์ที่ 10 มีนาคม 2561 เป็นต้นมา มีผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น 637 คน และเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2562 นายอรุณ บุญชม ประธานกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร ได้เป็นประธานในการจับรางวัลมอบให้กับผู้ที่เข้าอบรมเป็นประจำโดยขาดการอบรมไม่เกิน 3 ครั้ง ในการจัดอบรมมีการมอบเงินให้กับผู้เข้าอบรมไปทำอุมเราะห์ 6 ทุน ทุนละ 50,000 บาท เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้ที่เข้าอบรม ผู้ที่ได้รับรางวัลได้แก่ นางชื่นกมล บุญยี่ นางสาลี่ อามีน นางสะรีฟะ สาริกาเกตุ นางรัชนี หมัดละ นางโสภา แสงสุข นางสาวมะลิณีย์ บุญซัน ซึ่งเงินดังกล่าวได้รับการบริจาคจากนายวิบูลย์ มุขตารี ดร.เอกรินทร์ อยู่บำรุง คณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิดกมาลุ้ลเอียะซาน เขตมีนบุรี นายยูซุฟ มินศรี และสำนักงาน กอ.กทม. รวมเป็นเงิน 300,000 บาท โดยผู้ที่ได้รับรางวัลไปทำอุมเราะห์จะเดินทางในช่วงเดือนเมษายน 2562

  

  

  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

กรุณาเติมคำตอบในช่องว่างก่อนเข้าระบบ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll To Top