วันอาทิตย์ที่ 15 กันยายน 2562 13:23 น.
ประชาสัมพันธ์
Home >> ข่าวและกิจกรรม >> สค.สนับสนุนงบประมาณจัดงาน “วันสตรีมุสลิม กทม.ครั้งที่ 2”
สค.สนับสนุนงบประมาณจัดงาน “วันสตรีมุสลิม กทม.ครั้งที่ 2”

สค.สนับสนุนงบประมาณจัดงาน “วันสตรีมุสลิม กทม.ครั้งที่ 2”

            นพ.ชาติชาย วงษ์อารี ประธานอนุกรรมการกิจการเด็ก สตรี และเยาวชน ของ กอ.กทม. เปิดเผยว่า กรมกิจกรรมสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้สนับสนุนงบประมาณ จำนวนเงิน 222,000 บาท ให้กับคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร เพื่อจัดงานวันสตรีมุสลิม กทม. ครั้งที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ ทักษะ และเพิ่มขีดความสามารถต่อการพัฒนาการดำเนินกิจกรรมของกลุ่มสตรีในการมีส่วนร่วมพัฒนามัสยิดให้มีประสิทธิภาพ ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นให้กลุ่มสตรีมีความเข้มแข็ง เป็นพลังในการขับเคลื่อนกิจกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับมัสยิด และเป็นกลไกความร่วมมือประสานงานระหว่างกลุ่มสตรีในแต่ละมัสยิดเข้าด้วยกัน ซึ่งได้กำหนดจัดในวันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาสุวินทวงศ์ เขตหนองจอก กรุงเทพฯ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งเป็นคณะอนุกรรมการกิจการเด็ก สตรี และผู้สูงอายุประจำมัสยิด และผู้แทนสตรีมัสยิด รวม 876 คน โดยได้รับเกียรติจากนายนายเลิศปัญญา บูรณบัณฑิต อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เป็นผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานพิธีเปิดงานปาฐกถา เรื่อง “บทบาทสตรีกับการพัฒนาสังคม” และมีการบรรยายเรื่อง “บทบาทสตรีมุสลิม กทม. กับการมีส่วนร่วมในการพัฒนา” โดย นายอรุณ บุญชม ประธานกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร และการเสวนาเรื่อง “การพัฒนาศักยภาพของสตรีในสังคมผู้สูงอายุ” โดยนางพัชรี อารยะกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย เภสัชกรหญิง ดร.เกศแก้ว ช่วยการ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี และนายแพทย์ชาติชาย วงษ์อารี นายกสมาคมแพทย์มุสลิมแห่งประเทศไทย และการบรรยายเรื่อง “บทบาทของสตรีมุสลิมกับการทำงานเพื่อสังคมตามหลักการอิสลาม” โดยนายสมัย เจริญช่าง กรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร และยังมีกิจกรรมอื่นๆ อาทิ การออกจัดแสดงผลงานของคณะอนุกรรมการกิจการเด็ก สตรี และผู้สูงอายุประจำมัสยิดของแต่ละมัสยิด การจัดเลี้ยงน้ำชาการกุศล เพื่อหารายได้เข้ากองทุนผู้สูงอายุ เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ป่วยติดเตียงและผู้สูงอายุที่ยากจนในช่วงเดือนรอมฎอนต่อไป

  

  

  

  

  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

กรุณาเติมคำตอบในช่องว่างก่อนเข้าระบบ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll To Top