วันจันทร์ที่ 14 ตุลาคม 2562 18:06 น.
ประชาสัมพันธ์
Home >> ข่าวและกิจกรรม >> กอ.กทม.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (workshop) ณ จังหวัดระยอง
กอ.กทม.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (workshop) ณ จังหวัดระยอง

กอ.กทม.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (workshop) ณ จังหวัดระยอง

กอ.กทม.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อกำหนดแผนงานปี 62

  นายซีรอซันคาร ปาทาน รองประธานกรรมการ ประธานฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์องค์กร เปิดเผยว่า ได้ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (workshop) คณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร และเจ้าหน้าที่สำนักงาน ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 10-12 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ชื่นวาริน รีสอร์ท อำเภอแกลง จังหวัดระยอง เพื่อกำหนดแผนงานประจำปี 2562 ให้เป็นไปตามกรอบยุทธศาสตร์ของคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2561-2562 ที่จะพัฒนามัสยิดและสังคมมุสลิมในกรุงเทพมหานครให้มีความเจริญก้าวหน้าในทุกๆด้านตามความคาดหวังของสังคม

  

  

  

  

  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

กรุณาเติมคำตอบในช่องว่างก่อนเข้าระบบ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll To Top