วันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 21:24 น.
ประชาสัมพันธ์
Home >> ข่าวและกิจกรรม >> กอ.กทม.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (workshop) ณ จังหวัดระยอง
กอ.กทม.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (workshop) ณ จังหวัดระยอง

กอ.กทม.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (workshop) ณ จังหวัดระยอง

คณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานครจัดประชุมเชิงปฎิบัติการ​ (WORKSHOP) ​ประจำปี​ 2562​
วันที่​ 10-12​ กุมภาพันธ์​ 2562 ณ​ ชื่นวารินรีสอร์ท​ อำเภอแกลง​ จังหวัดระยอง โดยมีหัวข้อการประชุม ดังนี้

 • การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ยุทธศาสตร์ กอ.กทม.ในปี 2562”
 • การประชุม เรื่อง “ยุทธศาสตร์แบบอิสลามกับการทำงานแบบญะมาอะฮ์”
 • การนำเสนอ “การจัดทำแผนปฏิบัติงานตามกรอบยุทธศาสตร์ กอ.กทม.”
 • การสัมมนาเรื่อง “การบริหารองค์กรที่มีประสิทธิภาพ”
 • การสัมมนาเรื่อง “พรบ. กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับกรรมการอิสลามประจำจังหวัด”
 • การสัมมนาเรื่อง “กลยุทธ์การประสานระหว่างมัสยิดกับ กอ.กทม. เพื่อยกระดับการพัฒนาประชาคมมุสลิม”
 • การสัมมนาเรื่อง “การพัฒนามาตรฐานฮาลาลระหว่าง กอ.กทม. กับ สถาบันอาหาร”
 • การสัมมนาเรื่อง “กลยุทธ์การดำเนินงานกิจการฮาลาลของ กอ.กทม.”
 • การสัมมนาเรื่อง “เด็ก เยาวชน สตรี และผู้สูงอายุ : กลุ่มเป้าหมายที่ กอ.กทม. ต้องกำหนดทิศทางการพัฒนา”
 • การระดมสมอง (Brain Storm) เรื่อง “ยุทธศาสตร์ กอ.กทม. ในปี 2562”
 • การประชุมสัมมนาเรื่อง “เจ้าหน้าที่สำนักงาน : พลังขับเคลื่อน กอ.กทม. สู่ประสิทธิภาพขององค์กร”

  

  

  

  

  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

กรุณาเติมคำตอบในช่องว่างก่อนเข้าระบบ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll To Top