วันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 15:32 น.
ประชาสัมพันธ์
Home >> ข่าวและกิจกรรม >> ประกาศ เรื่องกำหนดวันที่ 1 เดือนรอยับ ฮศ 1440
ประกาศ เรื่องกำหนดวันที่ 1 เดือนรอยับ ฮศ 1440

ประกาศ เรื่องกำหนดวันที่ 1 เดือนรอยับ ฮศ 1440

ประกาศจุฬาราชมนตรี
เรื่อง กำหนดวันที่ 1 ของเดือนรอยับ
ฮิจเราะห์ศักราช 1440
……………

        ตามที่ ได้ประกาศให้พี่น้องชาวไทยมุสลิมทั่วประเทศดูดวงจันทร์ เพื่อกำหนดวันที่ 1 ของเดือนรอยับ ฮิจเราะห์ศักราช 1440  ในวันพุธที่ 6 มีนาคม 2562 เวลาหลังดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้านั้น ปรากฎว่า ในวันแลเวลาดังกล่าว ไม่มีผู้เห็นดวงจันทร์ 

จีงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันว่า วันที่ 1 ของเดือนรอยับ ฮิจเราะห์ศักราช 1440 ตรงกับวันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2562

ประกาศ ณ วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ.2562

นายอาศิส พิทักษ์คุมพล
จุฬาราชมนตรี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

กรุณาเติมคำตอบในช่องว่างก่อนเข้าระบบ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll To Top