วันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2566 30:34 น.
ประชาสัมพันธ์
Home >> ข่าวและกิจกรรม >> กอ.กทม.จัดประชุมระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดทำคู่มือวิธีพิจารณาคดีอิสลาม ว่าด้วยครอบครัวและมรดก (ฉบับศาลยุติธรรม)
กอ.กทม.จัดประชุมระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดทำคู่มือวิธีพิจารณาคดีอิสลาม ว่าด้วยครอบครัวและมรดก (ฉบับศาลยุติธรรม)

กอ.กทม.จัดประชุมระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดทำคู่มือวิธีพิจารณาคดีอิสลาม ว่าด้วยครอบครัวและมรดก (ฉบับศาลยุติธรรม)

เมื่อวันพุธที่ 20 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. คณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานครได้จัดประชุมระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดทำคู่มือวิธีพิจารณาคดีอิสลาม ว่าด้วยครอบครัวและมรดก (ฉบับศาลยุติธรรม) ณ ห้องประชุม สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ ถนนคลองเก้า เขตหนองจอก โดยมีท่านผู้พิพากษาประคอง เตกฉัตร ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของกฎหมายอิสลามในประเทศไทยจากอดีตถึงปัจจุบัน และชี้แจงเกี่ยวกับคู่มือวิธีพิจารณาคดีอิสลาม ว่าด้วยครอบครัวและมรดก ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วยผู้แทนท่านจุฬาราชมนตรี ผู้แทน กอท. ผู้แทนโรงเรียนซะนาวีในกรุงเทพมหานคร ผู้แทนมูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิม และ กอ.กทม.โดยอาจารย์อรุณ บุญชม ประธาน กอ.กทม.เป็นประธานเปิดการประชุม ในการประชุมดังกล่าวผู้เข้าร่วมประชุมได้ให้ความสนใจในการซักถามปัญหาและเสนอความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์อย่างมาก

  

  

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

กรุณาเติมคำตอบในช่องว่างก่อนเข้าระบบ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll To Top