วันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 16:09 น.
ประชาสัมพันธ์
Home >> ข่าวและกิจกรรม >> กอ.กทม. ร่วมกับ บจก.เอ็มเน็ต โซลูชั่น จัดงานแถลงข่าว “วันแบ่งปันซะกาต กทม.”
กอ.กทม. ร่วมกับ บจก.เอ็มเน็ต โซลูชั่น จัดงานแถลงข่าว “วันแบ่งปันซะกาต กทม.”

กอ.กทม. ร่วมกับ บจก.เอ็มเน็ต โซลูชั่น จัดงานแถลงข่าว “วันแบ่งปันซะกาต กทม.”

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2562 คณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร ร่วมกับ บริษัท เอ็มเน็ต โซลูชั่น จำกัด จะจัดงานภายใต้แนวคิด “วันแบ่งปันซะกาต กทม.” เพื่อจัดหาทุนการศึกษาให้กับเด็กกำพร้าและยากจนในเขตกรุงเทพมหานคร ประจำปีการศึกษา 2562  ที่กำลังศึกษาในระดับต่าง ๆ เพื่อให้ได้มีโอกาสศึกษาต่อจนจบการศึกษาในระดับที่สูง อันจะลดปัญหาทางสังคม และเป็นการส่งเสริมพัฒนาเยาวชนทางการศึกษา ซึ่งในขณะนี้มีเด็กกำพร้าและยากจนที่ได้ผ่านการพิจารณาตามคุณสมบัติและเงื่อนไขในการขอรับทุนการศึกษาจากกองทุนดังกล่าว จนกว่าจะจบการศึกษาด้านศาสนาระดับซานะวีย์ (มัธยมศึกษาตอนปลาย) จำนวน 100 คน ซึ่งอยู่ในการดูแลของกองทุนฯ ที่ต้องอุดหนุนค่าใช้จ่ายให้เด็กนักเรียนเหล่านี้ในทุกๆ เดือน และได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 จนถึงปัจจุบัน และเป็นการสนับสนุนนโยบายของชาติที่ต้องการพัฒนาและส่งเสริมการศึกษาของเยาวชน และนอกจากนี้ยังได้นำทุนบางส่วนเพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ไฟไหม น้ำท่วม และอื่น ๆ

เป้าหมายที่สำคัญของการจัดงาน

  • เพื่อจัดหาทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่เรียนดีแต่กำพร้าและยากจน ในเขตกรุงเทพมหานคร
  • เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการศึกษานักเรียนที่เรียนดีแต่กำพร้าและยากจน ให้มีโอกาสทางการศึกษาที่ดีขึ้นในเขตกรุงเทพมหานคร
  • เพื่อส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้กับครอบครัวของเด็กกำพร้าในเขตกรุงเทพมหานคร
  • เพื่อส่งเสริมปลูกฝังคุณธรรม การพัฒนาจิตใจเด็กและเยาวชนให้เป็นผู้มีคุณธรรม
  • เพื่อดำเนินการสาธารณประโยชน์ หรือร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่น ๆ เพื่อสาธารณประโยชน์

การมีส่วนร่วมขององค์กรต่าง ๆ

  • การออกร้านของบริษัทและร้านต่างๆ กว่า 250 ร้าน
  • การออกร้านองค์กรการกุศล มูลนิธิและสถาบันการศึกษาในเขตกรุงเทพฯ
  • นิทรรศการกองทุนการศึกษาสำหรับเด็กกำพร้าและยากจนของ กอ.กทม.
  • การเสวนาวิชาการกองทุนการศึกษาสำหรับเด็กกำพร้าและยากจนของ กอ.กทม.
  • การแสดงความสามารถของเด็กนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาในเขตกรุงเทพฯ

และเพื่อให้การจัดงานครั้งนี้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ได้วางไว้  ทั้งยังก่อให้เกิดคุณประโยชน์ต่อเยาวชนพี่น้องมุสลิมและประชาชนทั่วไปในวงกว้าง

งาน “วันแบ่งปันซะกาต กทม.”

กำหนดจัดใน วันที่ 25-26-27 พฤษภาคม 2562 (เสาร์-อาทิตย์-จันทร์)

เวลา 11.00 – 23.00 น. ณ ลานพลาซ่าอินดอร์สเตเดี้ยมหัวหมาก กรุงเทพฯ

สำหรับผู้ประกอบการที่สนใจร่วมกิจกรรมหรือออกร้านค้าสามารถติดต่อได้ที่

โทร. 080-284-8000, 080-284-7222, 02-116   -8134  Facebook : mnetorga

  

  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

กรุณาเติมคำตอบในช่องว่างก่อนเข้าระบบ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll To Top