วันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2563 9:27 น.
ประชาสัมพันธ์
Home >> ระเบียบ ข้อบังคับ >> คำสั่ง/ประกาศ >> ประกาศ เรื่อง กำหนดวันที่ 1 ของเดือนซะบาน ฮศ. 1440
ประกาศ เรื่อง กำหนดวันที่ 1 ของเดือนซะบาน ฮศ. 1440

ประกาศ เรื่อง กำหนดวันที่ 1 ของเดือนซะบาน ฮศ. 1440

ประกาศจุฬาราชมนตรี
เรื่อง กำหนดวันที่ 1 ของเดือนซะบาน
ฮิจเราะห์ศักราช 1440
……………….

     ตามที่ ได้ประกาศให้พี่น้องชาวไทยมุสลิมทั่วประเทศดูดวงจันทร์เพื่อกำหนดวันที่ 1 ของเดือนซะบาน ฮิจเราะห์ศักราช 1440 ในวันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2562 เวลาหลังดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้านั้น ปรากฏว่า ในวันและเวลาดังกล่าว ไม่มีผู้เห็นดวงจันทร์

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันว่า วันที่ 1 ของเดือนซะบาน ฮิจเราะห์ศักราช 1440 ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 7 เมษายน 2562

ประกาศ ณ วันที่ 5 เมษายน พ.ศ.2562

(นายอาศิส พิทักษ์คุมพล)
จุฬาราชมนตรี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

กรุณาเติมคำตอบในช่องว่างก่อนเข้าระบบ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll To Top