วันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 16:43 น.
ประชาสัมพันธ์
Home >> ข่าวและกิจกรรม >> องคมนตรีเปิดงาน “เทิดไท้องค์ราชัน” ประจำปี 2562 และท่านจุฬาราชมนตรี กล่าวนำถวายพระพรชัยมงคล
องคมนตรีเปิดงาน “เทิดไท้องค์ราชัน” ประจำปี 2562  และท่านจุฬาราชมนตรี กล่าวนำถวายพระพรชัยมงคล

องคมนตรีเปิดงาน “เทิดไท้องค์ราชัน” ประจำปี 2562 และท่านจุฬาราชมนตรี กล่าวนำถวายพระพรชัยมงคล

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.30 น. พลอากาศเอกชลิต  พุกผาสุข องคมนตรีเป็นประธานเปิดงาน “เทิดไท้องค์ราชัน” ประจำปี 2562 ณ ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติ     เฉลิมพระเกียรติ เขตหนองจอก กรุงเทพฯ ซึ่งคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกรุงเทพมหานคร จัดขึ้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 โดยมี ผศ.ดร. วิศรุต  เลาะวิถี เป็นประธานจัดงาน

ภายในงานได้จัดให้มีกิจกรรมหลายอย่าง อาทิ พิธีถวายพระพรชัยมงคล และขอพร (ดุอาอ์) โดยจุฬาราชมนตรี การคัดเลือกนักอ่านพระมหาคัมภีร์อัลกุรอาน หรือ กอรี เพื่อเป็นผู้แทนของกรุงเทพมหานครเข้าทดสอบกอรีในงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทยประจำปีฮิจเราะห์ 1441 หรือพุทธศักราช 2563 (จัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม  2562 ณ มัสยิดดารุ้ลมุกร็อดรอบีน (ลำหิน) เขตหนองจอก กรุงเทพฯ) การปาฐกถาเรื่อง “พลังความผูกพันของพสกนิการชาวไทยมุสลิมที่มี ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์” โดย นายสมัย  เจริญช่าง การประชุมสัมมนาเรื่อง “พลังขับเคลื่อนประชาคมไทยสู่สังคมยุคใหม่และสังคมผู้สูงอายุ” วิทยากร ประกอบด้วย ผู้แทนอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ผู้แทนอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน และผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาสังคม และ ดร. กัลยาณี เจริญช่าง นุชมี ผู้ดำเนินการเสวนา  รวมทั้งการประกาศเกียรติคุณ อิหม่ามผู้พัฒนานวัตวิถี พ่อผู้บำเพ็ญประโยชน์ และม่ผู้มีคุณธรรม ซึ่งได้รับการคัดเลือกจากมัสยิดและสำนักงานในเขตกรุงเทพมหานคร

  

  

  

  

  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

กรุณาเติมคำตอบในช่องว่างก่อนเข้าระบบ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll To Top