วันเสาร์ที่ 19 กันยายน 2563 19:01 น.
ประชาสัมพันธ์
Home >> ข่าวและกิจกรรม >> คณะกรรมการอิสลาม กทม.ช่วยบรรเทาทุกข์ผู้ประสพภัยน้ำท่วมภาคอีสาน
คณะกรรมการอิสลาม กทม.ช่วยบรรเทาทุกข์ผู้ประสพภัยน้ำท่วมภาคอีสาน

คณะกรรมการอิสลาม กทม.ช่วยบรรเทาทุกข์ผู้ประสพภัยน้ำท่วมภาคอีสาน

คณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร (กอ.กทม.) จัดโครงการช่วยบรรเทาทุกข์ผู้ประสพภัยน้ำท่วมภาคอีสานโดยได้สำรองเงินจำนวน 100,000 บาท มอบหมายให้กรรมการอิสลาม กทม.นำไปบรรเทาทุกข์สองจุด

  • จุดที่หนึ่งที่มัสยิดดารุ้ลอะมาน บ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ซึ่งมีนายทรงศักดิ์ ปาทาน เป็นอิหม่าม และเป็นเลขานุการคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดขอนแก่น เป็นผู้ประสานงานให้นายกเทศมนตรีประสานงานนำผู้ประสพภัยมารับความช่วยเหลือจำนวน 50 ครอบครัว ครอบครัวละ 1,000 บาท
  • จุดที่สองที่ศาลาประชาคม หมู่ 7 ตำบลนาเลิง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีคุณชัยยศ (อับดุลเลาะห์) ชัยพฤกษ์ ซึ่งเป็นมุสลิมที่เป็นนายกเทมนตรีเทศบาลตำบลอุ่มเม้า อำเภอธวัชบุรี เป็นผู้ประสานงานนำผู้ประสพภัยมารับความช่วยเหลือ  การช่วยเหลือที่นี่นายกเทศมนตรีได้ช่วยจัดทำเป็นถุงยังชีพมีข้าวสาร 10 กก.ปลากระป๋อง  และยารักษาโรคน้ำกัดท้าว มอบให้จำนวน 90 ครอบครัว  สำหรับกรรมการอิสลาม กทม.ทีไปทำหน้าทีแทนคณะกรรมการฯประกอบด้วย ฮัจยีวิบูลย์ มุขตารี อิหม่ามประสพ ภู่สำลี อิหม่ามชาตรี แอนดารีส อิหม่ามสมบัติ ซูโอ๊ะ ฮัจยีมานัดร ป้อมขุนพรม
  • ทั้งนี้ ในวันพุธที่ 18  กันยายน 2562 คณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานครจะจำนำเงิน ไปมอบผ่านสภากาชาดไทย ณ ที่สภากาชาดไทย โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เวลา 10.00 น.เพื่อนำไปช่วยบรรเทาทุกข์ผู้ประสพภัยน้ำท่วมภาคอีสาน อีกจำนวน 100,000 บาท ทั้งนี้หากมัสยิดหรือองค์กรหรือผู้ที่มีความประสงจะร่วมบริจาคช่วยบรรเทาทุกข์ผู้ประสพภัยน้ำท่วม  ขอให้ติดต่อบริจาคได้ที่สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติ ถนนคลองเก้า เขตหนองจอก กทม. โทรศัพท์ 0-2949-4259,0-2949-4330,0-2989-7108

  

  

  

  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

กรุณาเติมคำตอบในช่องว่างก่อนเข้าระบบ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll To Top