วันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2563 27:34 น.
ประชาสัมพันธ์
Home >> ข่าวและกิจกรรม >> เปิดมิติใหม่คณะกรรมการอิสลาม กทม. ลงนาม MOU กับมหาวิทยาลัยรังสิต
เปิดมิติใหม่คณะกรรมการอิสลาม กทม. ลงนาม MOU กับมหาวิทยาลัยรังสิต

เปิดมิติใหม่คณะกรรมการอิสลาม กทม. ลงนาม MOU กับมหาวิทยาลัยรังสิต

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2562 เวลา 14.00 น ณ ห้อง 1-301 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ มหาวิทยาลัยรังสิต สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร ได้ลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยรังสิต เพื่อร่วมกันพัฒนาบุคลากรและสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องกับกิจการฮาลาลสู่ความเป็นเลิศ นั่นคือการกำหนดทิศทางการพัฒนาศักยภาพมาตรฐานฮาลาลไทย 4.0 ในพิธีดังกล่าว มีคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร อาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยรังสิตมาร่วมเป็นเกียรติด้วย โดยมีนายอรุณ บุญชม ประธานกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร เป็นผู้ลงนามฝ่าย กอ.กทม. นายอาหะหมัด ขามเทศทอง เลขานุการคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร ในฐานะพยาน และ ดร. อาทิตย์ อุไรรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต เป็นผู้ลงนามฝ่ายมหาวิทยาลัยรังสิต ผศ..ดร. ปิยสุดา ม้าไว คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ในฐานะพยาน บรรยากาศการลงนามบันทึก MOU ครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและน่าชื่นชมยิ่ง

  

  

  

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

กรุณาเติมคำตอบในช่องว่างก่อนเข้าระบบ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll To Top