วันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2564 26:03 น.
ประชาสัมพันธ์
Home >> ระเบียบ ข้อบังคับ >> คำสั่ง/ประกาศ >> ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่องวันที่1 ของเดือนซอฟัร ฮิจเราะห์ศักราช 1441
ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่องวันที่1 ของเดือนซอฟัร ฮิจเราะห์ศักราช 1441

ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่องวันที่1 ของเดือนซอฟัร ฮิจเราะห์ศักราช 1441

ประกาศจุฬาราชมนตรี
เรื่อง กำหนดวันที่1 ของเดือนซอฟัร
ฮิจเราะห์ศักราช 1441
…….

ตามที่ได้ประกาศให้พี่น้องชาวไทยมุสลิมทั่วประเทศดูดวงจันทร์เพื่อกำหนดวันที่ 1 ของเดือนซอฟัร ฮิจเราะห์ศักราช 1441 ในวันอาทิตย์ที่ 29 กันยายน 2562 เวลาหลังดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้านั้น ปรากฏว่า ในวันและเวลาดังกล่าว มีผู้เห็นดวงจันทร์

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันว่า วันที่ 1 ของเดือนซอฟัร ฮิจเราะห์ศักราช 1441 ตรงกับวันจันทร์ที่ 30 กันยายน 2562

ประกาศ ณ วันที่ 29 กันยายน พ.ศ.2562

(นายอาศิส พิทักษ์คุมพล)
จุฬาราชมนตรี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

กรุณาเติมคำตอบในช่องว่างก่อนเข้าระบบ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll To Top