วันอาทิตย์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 26:04 น.
ประชาสัมพันธ์
Home >> ข่าวและกิจกรรม >> ฝ่ายกิจการเด็ก สตรี และผู้สูงอายุ ของ กอ.กทม.จัดสัมมนาผู้นำสตรีเพื่อสร้างงานและอาชีพให้กับกลุ่มสตรีประจำมัสยิด
ฝ่ายกิจการเด็ก สตรี และผู้สูงอายุ ของ กอ.กทม.จัดสัมมนาผู้นำสตรีเพื่อสร้างงานและอาชีพให้กับกลุ่มสตรีประจำมัสยิด

ฝ่ายกิจการเด็ก สตรี และผู้สูงอายุ ของ กอ.กทม.จัดสัมมนาผู้นำสตรีเพื่อสร้างงานและอาชีพให้กับกลุ่มสตรีประจำมัสยิด

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 29 กันยายน 2562 กอ.กทม.ฝ่ายกิจการเด็ก สตรี และผู้สูงอายุ จัดสัมมนาผู้นำสตรีเพื่อสร้างงานและอาชีพให้กับกลุ่มสตรีประจำมัสยิด โดยมีคณะวิทยากรจากคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี เป็นผู้ให้ข้อมูลด้านวิชาการ กิจกรรมนี้มีผู้นำสตรีจาก 75 มัสยิด ใน กทม.เข้ารับการอบรม ณ ห้องประชุมเล็ก ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติ เขตหนองจอก กทม.

  

  

  

  

  

  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

กรุณาเติมคำตอบในช่องว่างก่อนเข้าระบบ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll To Top