วันพุธที่ 4 ตุลาคม 2566 16:50 น.
ประชาสัมพันธ์
Home >> ข่าวและกิจกรรม >> ฝ่ายกิจการฮาลาล กอ.กทม.อบรมให้ความรู้สถานประกอบการ
ฝ่ายกิจการฮาลาล กอ.กทม.อบรมให้ความรู้สถานประกอบการ

ฝ่ายกิจการฮาลาล กอ.กทม.อบรมให้ความรู้สถานประกอบการ

เมื่อวันอังคารที่ 15 ตุลาคม 2562 ฝ่ายกิจการฮาลาล กอ.กทม.จัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจในการรับรองฮาลาล โดยมีนายสมัย เจริญช่าง บรรยายเรื่อง “แนวคิดในการพัฒนาระบบฮาลาลที่ต้องการความร่วมมือจากสถานประกอบการ” นายสมศักดิ์    ชูโอ๊ะ บรรยายเรื่อง “การจัดการกระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ์ฮาลาลตามมาตรฐานฮาลาลสำหรับผู้ประกอบการขนาดเล็ก และ SME” นายอาหะหมัด ขามเทศทอง บรรยายเรื่อง “ข้อปฏิบัติสำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการผลิตอาหารฮาลาลตามหลักการศาสนา”

  

  

  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

กรุณาเติมคำตอบในช่องว่างก่อนเข้าระบบ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll To Top