วันพุธที่ 4 ตุลาคม 2566 17:18 น.
ประชาสัมพันธ์
Home >> ข่าวและกิจกรรม >> กอ.กทม.ฝ่ายกิจการฮาลาล จัดประชุมสัมมนาผู้ตรวจรับรองและที่ปรึกษาฮาลาลประจำสถานประกอบการ
กอ.กทม.ฝ่ายกิจการฮาลาล จัดประชุมสัมมนาผู้ตรวจรับรองและที่ปรึกษาฮาลาลประจำสถานประกอบการ

กอ.กทม.ฝ่ายกิจการฮาลาล จัดประชุมสัมมนาผู้ตรวจรับรองและที่ปรึกษาฮาลาลประจำสถานประกอบการ

วันที่ 23 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. คณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร โดยฝ่ายกิจการฮาลาล จัดประชุมคณะชุดตรวจฮาลาล (Auditor) และคณะที่ปรึกษาฮาลาลประจำสถานประกอบการในกรุงเทพมหานคร เพื่อพัฒนาวิสัยทัศน์ เพิ่มเติมองค์ความรู้ และยกระดับศักยภาพในการปฏิบัติหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพและบังเกิดประสิทธิผลตามเป้าหมาย ณ ห้องประชุมเล็ก ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ ถนนคลองเก้า เขตหนองจอก กทม.

  

  

  

  

  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

กรุณาเติมคำตอบในช่องว่างก่อนเข้าระบบ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll To Top