วันจันทร์ที่ 6 กรกฎาคม 2563 7:37 น.
ประชาสัมพันธ์
Home >> ข่าวและกิจกรรม >> ฝ่ายพัฒนาบุคลากร กอ.กทม.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรผู้ดูแลมัสยิด (โต๊ะเซี๊ยะ) สู่การเปลี่ยนแปลง รุ่นที่ 1
ฝ่ายพัฒนาบุคลากร กอ.กทม.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรผู้ดูแลมัสยิด (โต๊ะเซี๊ยะ) สู่การเปลี่ยนแปลง รุ่นที่ 1

ฝ่ายพัฒนาบุคลากร กอ.กทม.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรผู้ดูแลมัสยิด (โต๊ะเซี๊ยะ) สู่การเปลี่ยนแปลง รุ่นที่ 1

เมื่อวันเสาร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2562 ฝ่ายพัฒนาบุคลากร กอ.กทม.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการพัฒนาผู้ดูแลมัสยิด (โต๊ะเซี๊ยะ) สู่การเปลี่ยนแปลง รุ่นที่ 1 โดยอาจารย์อรุณ บุญชม ประธานกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร กล่าวเปิดการประชุม พร้อมให้ความรู้เรื่อง “อิสลามให้ความสำคัญกับผู้ดูแลบ้านของอัลลอฮ์ (ซ.บ.) อย่างไร” อาจารย์สมัย เจริญช่าง เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “มัสยิดของอัลออฮ์กับมัสยิดของเรา-บุคคลใดสำคัญที่สุด” ผศ.ดร.วิศรุต เลาะวิถี  เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “ศิลปะการทำงานของผู้ดูแลมัสยิดให้มีความสุขใจ” หลังจากนั้น มีการแบ่งกลุ่มสัมมนา 4 กลุ่ม โดยมี อิหม่ามอาหะหมัด ขามเทศทอง อิหม่ามนริศ อามินเซ็น อาจารย์สุเทพ เลาะลาเมาะ และอาจารย์รังสรรค์ ปู่ทอง เป็นวิทยากรประจำกลุ่ม และหัวหน้ากลุ่มออกมารายงานผลการสัมมนากลุ่ม การรับเกียรติบัตรและประกาศ “ปฎิญญาโต๊ะเซี๊ยะ คลองเก้า” ณ ห้องประชุมเล็ก ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติ เขตหนองจอก กรุงเทพฯ

  

  

  

  

  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

กรุณาเติมคำตอบในช่องว่างก่อนเข้าระบบ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll To Top