วันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2564 26:11 น.
ประชาสัมพันธ์
Home >> ข่าวและกิจกรรม >> กอ.กทม.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การยกระดับการบริหารงาน กอ.กทม.แบบทีมงาน”
กอ.กทม.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การยกระดับการบริหารงาน กอ.กทม.แบบทีมงาน”

กอ.กทม.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การยกระดับการบริหารงาน กอ.กทม.แบบทีมงาน”

เมื่อวันที่ 9 – 11 ธันวาคม 2562 คณะกรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานครจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การยกระดับการบริหารงาน กอ.กทม.แบบทีมงาน” โดยนายอรุณ บุญชม ประธานกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร กล่าวเปิดการประชุมและบรรยายเรื่อง “คุณค่าและความประเสริฐของการทำงานแบบญะมาอะห์(เป็นทีม)” ต่อมา ผศ.ดร.อาแว มะแส คณบดีคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เป็นวิทยากรให้ความรู้และแนวคิดเรื่อง “การบริหารองค์กรด้วยระบบทีมงานอย่างมีประสิทธิภาพ” ให้ผู้เข้าประชุมสัมมนาได้รับประโยชน์ เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติจริง ณ โรงแรมแกรนด์ เบลล่า พัทยากลาง จังหวัดชลบุรี

  

  

  

  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

กรุณาเติมคำตอบในช่องว่างก่อนเข้าระบบ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll To Top