วันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2564 27:22 น.
ประชาสัมพันธ์
Home >> ข่าวและกิจกรรม >> ประธาน กอ.กทม.เป็นประธานจับรางวัลมอบทุนไปทำอุมเราะฮ์ให้กับนักศึกษาโครงการอบรมศาสนธรรมประจำวันเสาร์
ประธาน กอ.กทม.เป็นประธานจับรางวัลมอบทุนไปทำอุมเราะฮ์ให้กับนักศึกษาโครงการอบรมศาสนธรรมประจำวันเสาร์

ประธาน กอ.กทม.เป็นประธานจับรางวัลมอบทุนไปทำอุมเราะฮ์ให้กับนักศึกษาโครงการอบรมศาสนธรรมประจำวันเสาร์

นายสมัย เจริญช่าง ประธานโครงการอบรมศาสนาธรรมประจำวันเสาร์ เปิดเผยว่า กอ.กทม. ได้จัดการอบรมศาสนธรรมประจำวันเสาร์ เพื่อเผยแผ่บัญญัติศาสนาอิสลามแก่สาธารณชนทั่วไปและเพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้นำบัญญัติศาสนาอิสลามไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้อง และเมื่อวันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 นายอรุณ บุญชม ประธานกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร ได้เป็นประธานในการจับรางวัล มอบทุนให้กับผู้ที่เข้าอบรมไปทำอุมเราะห์ 5 ทุน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้ที่เข้าอบรม ผู้ที่ได้รับรางวัลได้แก่ 1.นายวิชัย วรรณะพิม 2.นางเรียม ภาษา 3.นางโนรี แสงศรี 4.นางมายูรี รอมาลี 5.นางวิไลวรรณ กาญจนเสถียร

  

  

  

  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

กรุณาเติมคำตอบในช่องว่างก่อนเข้าระบบ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll To Top