วันอังคารที่ 15 มิถุนายน 2564 15:25 น.
ประชาสัมพันธ์
Home >> ข่าวและกิจกรรม >> ประกาศ สนง.กอ.กทม. เรื่องแนวปฏิบัติและมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 สำหรับมัสยิดในกรุงเทพมหานคร
ประกาศ สนง.กอ.กทม. เรื่องแนวปฏิบัติและมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 สำหรับมัสยิดในกรุงเทพมหานคร

ประกาศ สนง.กอ.กทม. เรื่องแนวปฏิบัติและมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 สำหรับมัสยิดในกรุงเทพมหานคร

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม 2563 คณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานครได้ประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 1/2563 เกี่ยวกับการพิจารณาแนวทางและมาตรการในการป้องกันการระบาดของไวรัสโควิด-19 สำหรับมัสยิดในกรุงเทพมหานคร ซึ่งได้มีสรุปและประกาศ ดังนี้

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

กรุณาเติมคำตอบในช่องว่างก่อนเข้าระบบ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll To Top