วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2567 20:18 น.
ประชาสัมพันธ์
Home >> สื่อ >> รูปภาพ >> เสียงจากมิมบัร มัสยิด กทม.EP1.

เสียงจากมิมบัร มัสยิด กทม.EP1.

ช่วงที่1 เรื่อง การป้องกันโรคระบาดตามคำสอนของอิสลาม
โดย อ.อรุณ บุญชม อ.อนุสรณ์ องอาจ
……………………………………………..
ช่วงที่2 เรื่อง การป้องกันการติดและการแพร่เชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่
หรือ โควิด-19 ตามหลักการแพทย์และสาธารณสุข
โดย นพ.ชาติชาย วงษ์อารี อ.อนุสิทธิ์ สุขุมานันท์
……………………………………………..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

กรุณาเติมคำตอบในช่องว่างก่อนเข้าระบบ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll To Top