วันศุกร์ที่ 22 ตุลาคม 2564 23:53 น.
ประชาสัมพันธ์
Home >> ข่าวและกิจกรรม >> การประชุมอิหม่ามเพื่อเปิดมัสยิดช่วงโควิด-19
การประชุมอิหม่ามเพื่อเปิดมัสยิดช่วงโควิด-19

การประชุมอิหม่ามเพื่อเปิดมัสยิดช่วงโควิด-19

ฝ่ายประสานงานกลุ่มมัสยิด ของ สกอ.กทม. โดยจัดประชุมชี้แจงเรื่องการเปิดมัสยิดเพื่อปฏิบัติศาสนกิจวันศุกร์ (ญุมอะฮ์) โดยจุฬาราชมนตรี ได้มีประกาศเรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ว่าด้วยการผ่อนปรนให้ปฏิบัติศาสนกิจละหมาดวันศุกร์ (ญุมอะฮ์) และแนวทางปฏิบัติ (ฉบับที่ 5/2563) และ กอ.กทม. ได้ประชุมหารือกับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้เห็นชอบเกี่ยวกับแนวทางและมาตรการในการเปิดมัสยิดเพื่อปฏิบัติศาสนกิจละหมาดวันศุกร์ (ญุมอะฮ์) และมีความเห็นให้ประกาศแจ้งมัสยิดในกรุงเทพมหานครได้รับทราบ โดยจัดประชุม 3 ครั้ง ดังนี้

ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมเล็ก ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติ เขตหนองจอก กรุงเทพฯ รวม 92 มัสยิด

ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมเล็ก ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติ เขตหนองจอก กรุงเทพฯ รวม 69 มัสยิด

ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมโรงเรียนราษฎร์บูรณะ (มูฮำหมัดอุทิศ) เขตทุ่งครุ  กรุงเทพฯ รวม 24 มัสยิด

  

  

  

  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

กรุณาเติมคำตอบในช่องว่างก่อนเข้าระบบ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll To Top