วันศุกร์ที่ 22 ตุลาคม 2564 22:43 น.
ประชาสัมพันธ์
Home >> ข่าวและกิจกรรม >> ประชุมผู้ปกครอง/นักเรียนทุนของ กอ.กทม.
ประชุมผู้ปกครอง/นักเรียนทุนของ กอ.กทม.

ประชุมผู้ปกครอง/นักเรียนทุนของ กอ.กทม.

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมเล็ก ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติ : ฝ่ายกองทุนซะกาตและสวัสดิการสังคม ของ สกอ.กทม. จัดประชุมผู้ปกครองและนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาจาก “กองทุนการศึกษาสำหรับเด็กกำพร้าและยากจน” โดยมีนายอรุณ บุญชม ประธานกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร กล่าวเปิดการประชุมและให้โอวาท ต่อจากนั้น ได้มีการชี้แจงรายละเอียดต่าง ๆ ในการรับทุน สำหรับทุนการศึกษามี 3 ประเภท ได้แก่ ทุนด้านศาสนา ทุนด้านสามัญ-บูรณาการ และทุนเรียนดียากจน มีนักเรียนที่ได้รับทุนรวมทั้งสิ้น 100 ทุน และจะมีการจัดอบรมสำหรับนักเรียนทุนเพื่อให้เป็นผู้ที่มีคุณธรรมจริยธรรมใฝ่เรียนและใฝ่รู้ พร้อมทั้งเป็นผู้มีจิตอาสา ในโครงการ “ซะกาตสร้างเยาวชน เยาวชนสร้างชาติ” อีกด้วย

  

  

  

  

  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

กรุณาเติมคำตอบในช่องว่างก่อนเข้าระบบ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll To Top