วันศุกร์ที่ 7 พฤษภาคม 2564 25:40 น.
ประชาสัมพันธ์
Home >> ข่าวและกิจกรรม >> กอ.กทม.จัดอบรมปฐมนิเทศกรรมการอิสลามประจำมัสยิดที่ได้รับการคัดเลือกใหม่
กอ.กทม.จัดอบรมปฐมนิเทศกรรมการอิสลามประจำมัสยิดที่ได้รับการคัดเลือกใหม่

กอ.กทม.จัดอบรมปฐมนิเทศกรรมการอิสลามประจำมัสยิดที่ได้รับการคัดเลือกใหม่

ฝ่ายพัฒนาบุคลากร กอ.กทม. จัดปฐมนิเทศอิหม่าม คอเต็บ บิหลั่น และกรรมการอิสลามประจำมัสยิดที่ได้รับการคัดเลือกใหม่ เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2563 ณ ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติ เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในการบริหารกิจการมัสยิดและเพื่อให้การพัฒนามัสยิดในกรุงเทพมหานครไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีผู้เข้าปฐมนิเทศซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นอิหม่าม 3 คน คอเต็บ 3 คน บิหลั่น 1 คน และกรรมการอิสลามประจำมัสยิด 109 คน รวม 116 คน จาก 12 มัสยิด

  

  

  

  

  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

กรุณาเติมคำตอบในช่องว่างก่อนเข้าระบบ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll To Top