วันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน 2567 25:17 น.
ประชาสัมพันธ์
Home >> ข่าวและกิจกรรม >> กอ.กทม.จัดอบรมปฐมนิเทศกรรมการอิสลามประจำมัสยิดที่ได้รับการคัดเลือกใหม่
กอ.กทม.จัดอบรมปฐมนิเทศกรรมการอิสลามประจำมัสยิดที่ได้รับการคัดเลือกใหม่

กอ.กทม.จัดอบรมปฐมนิเทศกรรมการอิสลามประจำมัสยิดที่ได้รับการคัดเลือกใหม่

ฝ่ายพัฒนาบุคลากร กอ.กทม. จัดปฐมนิเทศอิหม่าม คอเต็บ บิหลั่น และกรรมการอิสลามประจำมัสยิดที่ได้รับการคัดเลือกใหม่ เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2563 ณ ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติ เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในการบริหารกิจการมัสยิดและเพื่อให้การพัฒนามัสยิดในกรุงเทพมหานครไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีผู้เข้าปฐมนิเทศซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็น คอเต็บ 2 คน บิหลั่น 3 คน และกรรมการอิสลามประจำมัสยิด 186 คน รวม 191 คน จาก 19 มัสยิด

  

  

  

  

  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

กรุณาเติมคำตอบในช่องว่างก่อนเข้าระบบ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll To Top