วันพุธที่ 4 ตุลาคม 2566 16:34 น.
ประชาสัมพันธ์
Home >> ข่าวและกิจกรรม >> ผู้แทน กอ.กทม. พบ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา
ผู้แทน กอ.กทม. พบ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา

ผู้แทน กอ.กทม. พบ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา

ผู้แทน กอ.กทม. พบ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา

นายซีรอซันคาร ปาทาน รองประธานกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยนายนริศ  อามินเซ็น ประธานฝ่ายการศึกษาของ กอ.กทม. เป็นผู้แทน กอ.กทม. ได้นำคณะอนุกรรมการฝ่ายการศึกษา เข้าพบ นายเกรียงไกร  จงเจริญ เนื่องในโอกาสที่ได้รับการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็น

ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ สำนักการศึกษา พร้อมกันนี้ได้หารือเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนวิชาอิสลามศึกษาในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครและการรับรองครัวฮาลาลในโรงเรียนสังกัดกรุงเททพมหานคร

  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

กรุณาเติมคำตอบในช่องว่างก่อนเข้าระบบ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll To Top