วันเสาร์ที่ 17 เมษายน 2564 16:21 น.
ประชาสัมพันธ์
Home >> ข่าวและกิจกรรม >> การประชุมเชิงปฏิบัติการ (WORKSHOP) กอ.กทม. ประจำปี 2564
การประชุมเชิงปฏิบัติการ (WORKSHOP) กอ.กทม. ประจำปี 2564

การประชุมเชิงปฏิบัติการ (WORKSHOP) กอ.กทม. ประจำปี 2564

การประชุมเชิงปฏิบัติการ (WORKSHOP) กอ.กทม. ประจำปี 2564

เมื่อวันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติ เขตหนองจอก กรุงเทพฯ กอ.กทม. ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2564 เพื่อสรุปผลการปฏิบัติงานของ กอ.กทม. ในรอบปีที่ผ่านมาและกำหนดยุทธศาสตร์และแผนงานการปฏิบัติงานในปี 2564 บรรยากาศการประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

  

  

  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

กรุณาเติมคำตอบในช่องว่างก่อนเข้าระบบ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll To Top