วันพุธที่ 4 ตุลาคม 2566 16:09 น.
ประชาสัมพันธ์
Home >> ข่าวและกิจกรรม >> ผู้แทน กอ.กทม. พบปลัดกระทรวง พม.
ผู้แทน กอ.กทม. พบปลัดกระทรวง พม.

ผู้แทน กอ.กทม. พบปลัดกระทรวง พม.

ผู้แทน กอ.กทม. พบปลัดกระทรวง พม.

          นายแพทย์ชาติชาย  วงษ์อารี ประธานฝ่ายกิจการเด็ก สตรี และผู้สูงอายุ ของ กอ.กทม. เป็นผู้แทน กอ.กทม. นำคณะอนุกรรมการฝ่ายกิจการเด็ก สตรี และผู้สูงอายุ เข้าพบ นางพัชรี อาระยะกุล เนื่องในโอกาสที่ได้รับการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 เวลา 16.00 น. ณ ห้องรับรอง ปพม. ชั้น 8 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมกันนี้ได้หารือเกี่ยวกับการส่งเสริมพัฒนาเด็ก สตรี และผู้สูงอายุของแต่ละมัสยิดในกรุงเทพมหานครอีกด้วย

  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

กรุณาเติมคำตอบในช่องว่างก่อนเข้าระบบ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll To Top