วันอาทิตย์ที่ 1 ตุลาคม 2566 14:53 น.
ประชาสัมพันธ์
Home >> ข่าวและกิจกรรม >> กอ.กทม. เข้ารับพระราชทานโล่เกียรติคุณพระราชทานและเงินรางวัล
กอ.กทม. เข้ารับพระราชทานโล่เกียรติคุณพระราชทานและเงินรางวัล

กอ.กทม. เข้ารับพระราชทานโล่เกียรติคุณพระราชทานและเงินรางวัล

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานโล่เกียรติคุณพระราชทานและเงินรางวัล แก่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดและอิหม่ามที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2563 เวลา 16.00 น. ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี อำเภอเมือปัตตานี จังหวัดปัตตานี ทั้งนี้ นายอาหะหมัด ขามเทศทอง เลขานุการ เป็นผู้แทนคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร เข้ารับพระราชทานโล่เกียรติคุณพระราชทานและเงินรางวัล ซึ่งในปี พ.ศ.2561 กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ได้พิจารณาคัดเลือกให้คณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร เป็นจังหวัดที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประเภทรางวัลดี จังหวัดขนาดใหญ่

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

กรุณาเติมคำตอบในช่องว่างก่อนเข้าระบบ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll To Top