วันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม 2567 23:37 น.
ประชาสัมพันธ์
Home >> ข่าวและกิจกรรม >> กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เข้าพบ กอ.กทม.
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เข้าพบ กอ.กทม.

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เข้าพบ กอ.กทม.

เมื่อวันจันทร์ที่ 11 มกราคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม นำโดย ดร.โฆสิต  สุวินิจจิต ประธานยุทธศาสตร์การพัฒนาและบูรณาการเครือข่ายภาคประชาชน กระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วย นายเรืองศักดิ์ สุวารี อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ นายอารีศักดิ์ เสถียรภาพอยุทธ์ ที่ปรึกษากรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ (ด้านการไกล่เกลี่ยฯ) ดร.ธปภัค บูรณะสิงห์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการระงับข้อพิพาท นายธีรยุทธ แก้วสิงห์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพ และเจ้าหน้าที่เข้าพบคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร นำโดย นายอรุณ บุญชม เพื่อหารือร่วมกับคณะทำงานศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนในพื้นที่ 50 เขต กรุงเทพมหานคร

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ ได้มีการหารือแนวทางการจัดตั้งศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน ในกลุ่มเป้าหมายโดยผ่านกลไกมัสยิด ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ครอบคลุม จำนวน 187 มัสยิด ซึ่งกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดตั้งศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในพื้นที่กรุงเทพฯ อาทิ สถานที่ของคณะทำงานศูนย์ฯ รวมทั้งผู้ไกล่เกลี่ยในการให้บริการประชาชนในพื้นที่ชุมชน ที่สอดคล้องกับหลักการศาสนา รวมถึงเพิ่มการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับความรู้อย่างแพร่หลาย พร้อมทั้งเสริมหลักคุณธรรมตามหลักศาสนาอีกด้วย

  

  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

กรุณาเติมคำตอบในช่องว่างก่อนเข้าระบบ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll To Top