วันพุธที่ 4 ตุลาคม 2566 16:52 น.
ประชาสัมพันธ์
Home >> ข่าวและกิจกรรม >> กอ.กทม. เข้าร่วมประชุม Waqf Forum for Southern East Asia and Australia
กอ.กทม. เข้าร่วมประชุม  Waqf Forum for Southern East Asia and Australia

กอ.กทม. เข้าร่วมประชุม Waqf Forum for Southern East Asia and Australia

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2564 นายอรุณ บุญชม ในฐานะประธานกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร และประธานผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรี ได้เข้าร่วมประชุม Waqf Forum for Southern East Asia and Australia ซึ่งจัดขึ้นโดย International Institute of Islamic WAQF ในเครือของ Islamic development bank โดยมี ดร.อรวิทย์ บุญชม เจ้าหน้าที่ประสานงาน สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย เป็นผู้แทนกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยเข้าร่วมประชุมด้วย ซึ่งเป็นการจัดประชุมด้วยระบบ VOD Conference มีหลายประเทศที่เข้าร่วมประชุม อาทิ ไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย บรูไน สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ และออสเตรเลีย

  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

กรุณาเติมคำตอบในช่องว่างก่อนเข้าระบบ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll To Top