วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2565 21:11 น.
ประชาสัมพันธ์
Home >> ระเบียบ ข้อบังคับ >> คำสั่ง/ประกาศ >> ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่อง กำหนดวันที่ 1 ของเดือนซุ้ลฮิจยะห์ และวันอีฎิ้ลอัดฮา ฮศ 1442
ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่อง กำหนดวันที่ 1 ของเดือนซุ้ลฮิจยะห์ และวันอีฎิ้ลอัดฮา ฮศ 1442

ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่อง กำหนดวันที่ 1 ของเดือนซุ้ลฮิจยะห์ และวันอีฎิ้ลอัดฮา ฮศ 1442

ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่อง กำหนดวันที่ 1 ของเดือนซุ้ลฮิจยะห์ และวันอีฎิ้ลอัดฮา ฮศ 1442

ประกาศจุฬาราชมนตรี
เรื่อง กำหนดวันที่ ๑ ของเดือนซุ้ลฮิจยะห์ และวันอีฎิ้ลอัดฮา
ฮิจเราะห์ศักราช ๑๔๔๒

———————

     ตามที่ได้ประกาศให้พี่น้องชาวไทยมุสลิมทั่วประเทศดูดวงจันทร์ เพื่อกำหนดวันที่ ๑ ของเดือนซุ้ลฮิจยะห์ ฮิจเราะห์ศักราช ๑๔๔๒ ในวันเสาร์ที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลาหลังดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้านั้น ปรากฏว่า ไม่มีผู้เห็นดวงจันทร์ 

จึงขอประกาศว่า วันที่ ๑ ของเดือนซุ้ลฮิจยะห์ ฮิจเราะห์ศักราช ๑๔๔๒ ตรงกับวันจันทร์ที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ และวันอีฎิ้ลอัดฮา ฮิจเราะห์ศักราช ๑๔๔๒ ตรงกับวันพุธที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ จึงขอให้พี่น้องมุสลิมทั่วประเทศได้ปฏิบัติศาสนกิจในวันดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๔

นายอาศิส พิทักษ์คุมพล
จุฬาราชมนตรี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

กรุณาเติมคำตอบในช่องว่างก่อนเข้าระบบ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll To Top