วันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2567 27:03 น.
ประชาสัมพันธ์
Home >> ข่าวและกิจกรรม >> ประธานกรรมการและ กอ.กทม.เข้าพบผู้บริหารกรุงเทพมหานคร เพื่อแสดงความยินดีที่ได้รับตำแหน่งผู้บริหารฯ กทม.
ประธานกรรมการและ กอ.กทม.เข้าพบผู้บริหารกรุงเทพมหานคร เพื่อแสดงความยินดีที่ได้รับตำแหน่งผู้บริหารฯ กทม.

ประธานกรรมการและ กอ.กทม.เข้าพบผู้บริหารกรุงเทพมหานคร เพื่อแสดงความยินดีที่ได้รับตำแหน่งผู้บริหารฯ กทม.

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2564 กอ.กทม. นำโดย ประธานกรรมการ พร้อมด้วย ผศ.ดร.วิศรุต  เลาะวิถี นายซีรอซันคาร  ปาทาน นายอาหะหมัด ขามเทศทอง นายวิบูลย์  มุขตารี และนายนริศ  อามินเซ็น เข้าพบผู้บริหารกรุงเทพมหานคร เพื่อแสดงความยินดีในโอกาสที่พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารราชการกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564  ซึ่งได้เข้าพบนายขจิต ชัชวานิชย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร  และนายเฉลิมพล โชตินุชิต รองปลัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งกำกับบริหารราชการ สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว สำนักพัฒนาสังคม สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร (สำนักงานปกครองและทะเบียน, สำนักงานกฎหมายและคดี) ราชการส่วนภูมิภาค กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในกรุงเทพมหานคร (กอ.รมน.กทม.) สำนักงานเขตกลุ่มกรุงธนใต้

  

  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

กรุณาเติมคำตอบในช่องว่างก่อนเข้าระบบ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll To Top