วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2565 14:42 น.
ประชาสัมพันธ์
Home >> ระเบียบ ข้อบังคับ >> คำสั่ง/ประกาศ >> ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่อง กำหนดวันที่ 1 ของเดือนรอยับ ฮศ 1443
ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่อง กำหนดวันที่ 1 ของเดือนรอยับ ฮศ 1443

ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่อง กำหนดวันที่ 1 ของเดือนรอยับ ฮศ 1443

ประกาศจุฬาราชมนตรี
เรื่อง กำหนดวันที่ 1 ของเดือนรอยับ ฮิจเราะห์ศักราช 1443

……………………

     ตามที่ ได้ประกาศให้พี่น้องชาวไทยมุสลิมทั่วประเทศดูดวงจันทร์เพื่อกำหนดวันที่ 1 ของเดือนรอยับ ฮินเราะห์ศักราช 1443 ในวันอังคารที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 เวลาหลังดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้านั้น ปรากฏว่า ไม่มีผู้เห็นดวงจันทร์

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันว่า วันที่ 1 ของเดือนรอยับ ฮิจเราะห์ศักราช 1443 ตรงกับวันพฤหัสบดีที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565

ประกาศ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

นายอาศิส พิทักษ์คุมพล

จุฬาราชมนตรี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

กรุณาเติมคำตอบในช่องว่างก่อนเข้าระบบ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll To Top