วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2566 18:58 น.
ประชาสัมพันธ์
Home >> ข่าวและกิจกรรม >> ผู้แทนจุฬาราชมนตรี ร่วมพิธีเปิดโครงการป้องกันโรคติดต่อแก่ชาวไทยมุสลิมที่เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ ราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบีย ปี 65
ผู้แทนจุฬาราชมนตรี ร่วมพิธีเปิดโครงการป้องกันโรคติดต่อแก่ชาวไทยมุสลิมที่เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ ราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบีย ปี 65

ผู้แทนจุฬาราชมนตรี ร่วมพิธีเปิดโครงการป้องกันโรคติดต่อแก่ชาวไทยมุสลิมที่เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ ราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบีย ปี 65

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 นายอรุณ บุญชม ประธานกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร ผู้แทนจุฬาราชมนตรี พร้อมด้วยนายสุธรรม บุญมาเลิศ เลขานุการจุฬาราชมนตรี ร่วมในพิธีเปิดโครงการป้องกันโรคติดต่อแก่ชาวไทยมุสลิมที่เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ ราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบีย ปี พ.ศ. 2565 โดยมีนายแพทย์ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ นายสมศักดิ์ เจริญไพฑูรย์ รองอธิบดีกรมการปกครอง Mr.Essarn Saleh H. Algetale อุปทูตราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย ประจำประเทศไทย พร้อมด้วย นายมูฮัมมัด ศานติภิมุข ผู้อำนวยการกองส่งเสริมองค์กรศาสนาอิสลามและกิจการฮัจย์ เข้าร่วมเปิดโครงการ ซึ่งโครงการฯ ดังกล่าวได้มีการบรรยายให้ความรู้แก่ชาวไทยมุสลิมที่เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจำปี พ.ศ.2565 ดังนี้

  1. การอำนวยการและส่งเสริมกิจการฮัจย์ภายใต้มาตรการป้องกัน โควิด -19
  2. การประกอบพิธีฮัจย์แบบ New Normal
  3. การปฏิบัติตัวก่อนขึ้นเครื่องบิน การดูแลสุขภาพระหว่างประกอบศาสนกิจ และหลังเดินทางกลับ

จากนั้นได้มีการให้บริการตรวจสุขภาพก่อนเดินทางไปแสวงบุญ ให้บริการฉีดวัคซีนไข้กาฬหลังแอ่น และวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ และให้บริการออกเอกสารรับรองการให้วัคซีนหรือยาป้องกันโรคติดต่อระหว่างประเทศ โดยหน่วยบริการทางการแพทย์ ณ ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร

  

  

  

  

  

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

กรุณาเติมคำตอบในช่องว่างก่อนเข้าระบบ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll To Top