วันพุธที่ 4 ตุลาคม 2566 29:59 น.
ประชาสัมพันธ์
Home >> ข่าวและกิจกรรม >> กอ.กทม.พบผู้ว่าราชการ กทม.
กอ.กทม.พบผู้ว่าราชการ กทม.

กอ.กทม.พบผู้ว่าราชการ กทม.

เมื่อวันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2565 คณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร นำโดยนายอรุณ บุญชม ประธานกรรมการและคณะฯ เข้าร่วมประชุมกับ รศ.ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เพื่อแนะนำและชี้แจงนโยบายการทำงานของคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร พร้อมทั้งหารือแนวทางการดำเนินงานนโยบายของกรุงเทพมหานครต่อประชาคมมุสลิมกรุงเทพมหานคร โดยมีนายชาตรี วัฒนเขจร รองปลัดกรุงเทพมหานคร นายภิมุข สิมะโรจน์ เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมด้วย ณ ห้องนพรัตน์ ชั้น 5 ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) เขตพระนคร

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้เปิดเผยภายหลังการประชุมว่า คณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร มาเยี่ยมและแลกเปลี่ยนในหลายด้าน จุดแข็งของกรุงเทพมหานคร คือ เป็นเมืองพหุวัฒนธรรม ทุกศาสนา สามารถอยู่ร่วมกันได้ โดยไม่ขัดแย้งกัน เช่น เขตบางรัก มีมัสยิด วัด โบสถ์ กุฎีขาว กุฎีจีน พี่น้องมุสลิมในกรุงเทพฯ มีอยู่ประมาณ 300,000 คน คิดเป็นประมาณ 5% ของประชากร อาจมีปัญหาบางอย่างเกิดขึ้นจากการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นวัดหรือมัสยิด ก็จะดูแลให้ชุมชนอยู่ร่วมกันอย่างราบรื่น เนื่องจากชุมชนมีความต้องการที่แตกต่างกัน ต้องดูรายละเอียด รวมถึงดูเรื่องอัตลักษณ์ชุมชนด้วย เช่น ชุมชนมุสลิมจะมีเรื่องอาหารฮาลาล ที่ผ่านมามีการจัดเทศกาลอาหารฮาลาลที่มัสยิดฮารูณ เขตบางรัก ได้รับการตอบรับที่ดีมาก แต่ละชุมชนไม่ว่าจะเป็นชุมชนชาวมุสลิม ชาวพุทธหรือชาวคริสต์ มีความเข้มแข็งในอัตลักษณ์ของตนเอง กรุงเทพมหานครมีหน้าที่ในการเข้าไปดูแลช่วยเหลือให้อัตลักษณ์เหล่านี้ สร้างมูลค่า เช่น ในพื้นที่เขตคลองสาน มีพื้นที่ว่างใกล้มัสยิดขาว สามารถทำเป็นพื้นที่สาธารณะได้ ก็จะให้คนเข้าไปดู วันนี้เป็นการหารือที่ดีมาก เน้นการเป็นพหุวัฒนธรรมของกรุงเทพฯ เพราะสามารถอยู่ร่วมกันทุกศาสนาได้ ทั้งนี้อาจมีการสื่อสารและช่วยเหลือกันในเรื่องต่างๆต่อไป

  

   

  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

กรุณาเติมคำตอบในช่องว่างก่อนเข้าระบบ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll To Top