วันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2567 25:43 น.
ประชาสัมพันธ์
Home >> ข่าวและกิจกรรม >> สถานทูตซาอุดีอาระเบียประจำประเทศไทยร่วมกับ สกอ.กทม.จัดประชุมสัมมนาผู้บริหารมัสยิดในกรุงเทพมหานคร
สถานทูตซาอุดีอาระเบียประจำประเทศไทยร่วมกับ สกอ.กทม.จัดประชุมสัมมนาผู้บริหารมัสยิดในกรุงเทพมหานคร

สถานทูตซาอุดีอาระเบียประจำประเทศไทยร่วมกับ สกอ.กทม.จัดประชุมสัมมนาผู้บริหารมัสยิดในกรุงเทพมหานคร

เมื่อวันที่ 18-19 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมนูโว ซิตี้ บางลำพู เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร สถานทูตซาอุดีอาระเบียประจำประเทศไทยร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร ได้จัดประชุมสัมมนาผู้บริหารมัสยิด เรื่อง “บทบาทอิหม่ามและคณะกรรมการมัสยิดกับการบริหารมัสยิดและการดูแลมุสลิมใหม่” โดยมีคณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิดเข้าร่วมประชุมฯ ประมาณ 75 คน ประกอบด้วยการบรรยายพิเศษ เรื่อง “บทบาทของอิหม่ามมัสยิดกับการพัฒนาสังคม” โดยนายอรุณ บุญชม ประธานกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร การเสวนา เรื่อง “มัสยิดในอิสลามและปัจจัยสู่ความสำเร็จในการบริหาร” โดย ผศ.ดร.วิศรุต เลาะวิถี รองประธานกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร และนายอาหะหมัด ขามเทศทอง เลขานุการคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร ดำเนินการเสวนาโดย ดร.มิตร ดาราฉาย อิหม่ามประจำมัสยิดเนียะมะตุ้ลลอฮ์ ทุ่งครุ และการประชุมกลุ่ม 3 หัวข้อเรื่อง ได้แก่ “เครื่องมือการบริหารมัสยิดที่ประสบความสำเร็จ” “บทบาทของมัสยิดในการดูแลและให้ความสำคัญต่อมุสลิมใหม่” และ “เครื่องมือในการดูแลมุสลิมใหม่” ทั้งนี้ มีนายกฤษดา สลักเพชร เป็นประธานจัดประชุมฯ และนายอรุณ บุญชม เป็นประธานในพิธีเปิดประชุมฯ และมอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้าร่วมประชุมฯในวันสุดท้ายด้วย

  

  

  

  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

กรุณาเติมคำตอบในช่องว่างก่อนเข้าระบบ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll To Top