วันอาทิตย์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2567 22:16 น.
ประชาสัมพันธ์
Home >> ข่าวและกิจกรรม >> ฝ่ายกิจการฮาลาลร่วมกับฝ่ายพัฒนาคุณภาพและการมาตรฐานฮาลาลจัดประชุมเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
ฝ่ายกิจการฮาลาลร่วมกับฝ่ายพัฒนาคุณภาพและการมาตรฐานฮาลาลจัดประชุมเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

ฝ่ายกิจการฮาลาลร่วมกับฝ่ายพัฒนาคุณภาพและการมาตรฐานฮาลาลจัดประชุมเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

เมื่อวันเสาร์ที่ 3 กันยายน 2565 คณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร (กอ.กทม.) โดยฝ่ายกิจการฮาลาลร่วมกับฝ่ายพัฒนาคุณภาพและการมาตรฐานฮาลาล ได้จัดการประชุมคณะวิทยากรผู้วางระบบฮาลาลตามมาตรฐานศาสนบัญญัติและวิทยาศาสตร์อาหาร) คณะผู้ตรวจประเมินกระบวนการผลิต และคณะที่ปรึกษาฮาลาลประจำสถานประกอบการ โดยมี ผศ.ดร.วิศรุต เลาะวิถี รองประธานกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร กล่าวเปิดประชุม ซึ่งถือเป็นการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานเชิงรุก เพิ่มประสิทธิภาพและให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดสำหรับสถานประกอบการผลิตผลิตภัณฑ์ฮาลาลในกรุงเทพมหานคร ณ ห้องประชุมเล็ก ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติ ถนนคลองเก้า เขตหนองจอก กรุงเทพฯ

  

  

  

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

กรุณาเติมคำตอบในช่องว่างก่อนเข้าระบบ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll To Top