วันพุธที่ 4 ตุลาคม 2566 30:29 น.
ประชาสัมพันธ์
Home >> ข่าวและกิจกรรม >> กอ.กทม. รับพระราชทานรางวัลผลการปฏิบัติงานดีเด่นประจำปี 2563
กอ.กทม. รับพระราชทานรางวัลผลการปฏิบัติงานดีเด่นประจำปี 2563

กอ.กทม. รับพระราชทานรางวัลผลการปฏิบัติงานดีเด่นประจำปี 2563

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานโล่เกียรติคุณและเงินรางวัลแก่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดและอิหม่ามที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2563-2565 และมี นายอรุณ บุญชม ประธานคณะผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรี เป็นผู้แทนจุฬาราชมนตรี เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2565 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี
ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิศรุต เลาะวิถี รองประธานกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้แทนคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร เข้ารับพระราชทานโล่เกียรติคุณและเงินรางวัล ซึ่งกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ได้พิจารณาคัดเลือกให้คณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร เป็นจังหวัดที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2563 ประเภทรางวัลดี จังหวัดขนาดใหญ่
ทั้งนี้ นายขจิต ชัชวาณิชย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร ได้แสดงความยินดีกับผู้แทนคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร (กอ.กทม.) ที่ได้รับรางวัลพระราชทาน
ผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2563 ในวาระนี้ด้วย

  

  

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

กรุณาเติมคำตอบในช่องว่างก่อนเข้าระบบ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll To Top