วันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน 2567 24:54 น.
ประชาสัมพันธ์
Home >> ข่าวและกิจกรรม >> ผลการคัดเลือกกรรมการอิสลามประจำมัสยิดดารุนน่าอีม เขตทุ่งครุ
ผลการคัดเลือกกรรมการอิสลามประจำมัสยิดดารุนน่าอีม เขตทุ่งครุ

ผลการคัดเลือกกรรมการอิสลามประจำมัสยิดดารุนน่าอีม เขตทุ่งครุ

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2565 กอ.กทม. ได้ดำเนินการคัดเลือกอิหม่ามและคอเต็บประจำมัสยิดดารุนน่าอีม ทะเบียนเลขที่ ธ.5 เขตทุ่งครุ โดยมีนายซีรอซันคาร  ปาทาน เป็นประธานคณะกรรมการคัดเลือก นายพิสิษฐ์  อรุณพูลทรัพย์ นายธีระวุฒิ  มูฮำหมัด เป็นกรรมการคัดเลือก ที่ประชุมปวงสัปปุรุษประจำมัสยิดได้มีการเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนดเป็นอิหม่าม โดยไม่มีการเสนอชื่อบุคคลเป็นคอเต็บ ทำให้ไม่มีการเลือก  คอเต็บประจำมัสยิด การคัดเลือกเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทั้งนี้ คณะกรรมการคัดเลือกฯ จะนำผลการคัดเลือกให้ กอ.กทม. พิจารณาและแต่งตั้งกรรมการที่ได้รับการคัดเลือกต่อไป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

กรุณาเติมคำตอบในช่องว่างก่อนเข้าระบบ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll To Top