วันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน 2567 24:38 น.
ประชาสัมพันธ์
Home >> ข่าวและกิจกรรม >> สกอ.กทม.ได้รับเชิญเยี่ยมชมกิจการของมุสลิมดาวูดีย์โบราห์ ประเทศอินเดีย
สกอ.กทม.ได้รับเชิญเยี่ยมชมกิจการของมุสลิมดาวูดีย์โบราห์ ประเทศอินเดีย

สกอ.กทม.ได้รับเชิญเยี่ยมชมกิจการของมุสลิมดาวูดีย์โบราห์ ประเทศอินเดีย

สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร (สกอ.กทม.) ได้รับเชิญจากมัสยิดเซฟี ประเทศไทย โดยนายแพทย์วิรุฬห์ พรพัฒน์กุล อิหม่ามมัสยิดเซฟี ได้เชิญผู้แทนฯ จำนวน 7 คน เยี่ยมชมกิจการขององค์กรมุสลิมดาวูดีย์โบราห์ ประเทศอินเดีย ระหว่างวันที่ 24-28 ตุลาคม 2565 ประกอบด้วย นายสมัย เจริญช่าง หัวหน้าคณะ ผศ.ดร.วิศรุต เลาะวิถี นายประสพ ภู่สำลี นายชาตรี แอนดาริส นายนริศ อามินเซ็น นายปรีดา หร่ายมณี และ ดร.ธีระวุฒิ มูฮำหมัด โดยออกเดินทางเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2565 สู่เมืองมุมไบ (Mumbai) เพื่อศึกษาดูงานการบริหารองค์กรกิจการศาสนาควบคู่เศรษฐกิจ และกองทุนการเงินขององค์กรดาวูดีย์โบราห์

เมื่อวัน 25 ตุลาคม 2565 ได้เดินทางไปดูกิจการโรงพยาบาลไซฟี ซึ่งเป็นสถานพยาบาลขององค์กรมุสลิม เป็นสวัสดิการสังคม รับรักษาผู้ป่วยทุกศาสนิก และใช้การรักษาแบบบูรณาการ ทั้งแพทย์แผนตะวันตกและแผนตะวันออก โดยแพทย์และพยาบาล ล้วนเป็นจิตอาสา ไม่มีเงินเดือน แต่จะได้รับเปอร์เซ็นต์จากค่ารักษาพยาบาล โรงพยาบาลแห่งนี้ ดำเนินกิจการมาแล้วเป็นเวลา 20 ปี

ในวันที่ 26 ตุลาคม 2565 คณะได้ออกเดินทางจากโรงแรมที่พักโดยรถไฟจากเมืองมุมไบสู่เมืองสุรัต ซึ่งมีระยะทางประมาณ 500 กิโลเมตร (รถไฟความเร็ว 160 กม./ชั่วโมง) ได้มีโอกาสศึกษาดูงานด้านการบริหารการศึกษาของมหาวิทยาลัยอัซซัยฟียะฮ์ เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนขององค์กรศาสนา เปิดสอนหลักสูตรศาสนศาสตร์ การท่องจำคัมภีร์อัลกุรอาน (ฮาฟิซ) และหลักสูตรวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ควบคู่กัน โดยรับนักศึกษาแบบอยู่ประจำ ให้ทุนการศึกษาพร้อมที่พักและอาหารฟรี สอนด้วยระบบ 2 ภาษาคือ ภาษาอังกฤษและอาหรับ ทั้งระบบออนไซต์และออนไลน์ มีผู้สมัครเข้าเรียนประมาณปีละ 7,000 คน แต่สามารถผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาได้ปีละประมาณ 400 คน

โครงการหนึ่ง ซึ่งมีจุดที่น่าสนใจคือ โครงการสร้างที่อยู่อาศัย เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตคนในชุมชนแออัด ดำเนินการโดยองค์กรดาวูดีย์โบราห์  ถือเป็นโครงการพัฒนาพื้นที่ชุมชนแออัดกลางเมืองมุมไบ เนื้อที่ 16.5  เอเคอร์ (1 เอเคอร์ เท่ากับ 2.5  ไร่) แบ่งเป็น 11 โครงการย่อย โดยการสร้างที่อยู่อาศัย มีลักษณะเป็นตึกสูง 30-53 ชั้น จำนวน 11 ตึก เพื่อเป็นอพาร์ตเม้นท์ขนาด 2-3 ห้องนอน  ด้านล่างเป็นร้านค้าพร้อมสถานที่จอดรถใต้ดิน ตั้งอยู่ใจกลางเมืองมุมไบ บุคคลที่เข้าร่วมโครงการ ไม่มีค่าใช้จ่าย ถือเป็นการยกระดับความเป็นอยู่จากสภาพเดิม และมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ เช่น สนามเด็กเล่น สวนหย่อม พื้นที่สีเขียว สำหรับเด็กและผู้สูงอายุ โครงการนี้ เริ่มต้นเมื่อปี 2012 ในโอกาสครบรอบวันเกิด 100 ปี ของท่านเมาลานา ท่านที่ 52 และเริ่มก่อสร้างเมื่อปี 2016 ในความอุปถัมภ์ด้านการเงินจากท่านเมาลานา ท่านที่ 53 โดยตั้งเป็นกองทุน Trust ของชาวดาวูดีย์โบราห์จากทั่วโลก ทั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนด้านนโยบายจากรัฐบาลอินเดียด้วย ขณะนี้การก่อสร้างได้ดำเนินไปประมาณ 30 เปอร์เซนต์ ส่วนที่เหลือคาดว่า จะแล้วเสร็จภายในระยะเวลา 10 ปี ข้างหน้า โดยคาดว่า จะรองรับผู้อยู่อาศัยในโครงการเพิ่มขึ้นจากปัจจุบัน จากจำนวน 3,000 คน เป็น 2 หมื่นคน ในอนาคต สำหรับองค์กรดาวูดีย์โบราห์นี้ มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เมืองมุมไบ (Mumbai) และมีสาขาอยู่ใน 40 ประเทศ มีจำนวนมัสยิด 800 แห่ง

นอกจากนี้ คณะผู้เดินทางของ กอ.กทม. ได้ศึกษาดูงานด้าน “กองทุนคุณธรรม” (ก็อรฎ์ ฮะซัน) กล่าวคือ มีการบริจาคทุนได้ 3 แนวทาง คือ บริจาคประจำสัปดาห์ ทุกวันศุกร์ บริจาคประจำปี และการนำเงินมาฝาก เพื่อการลงทุนโดยไม่มีดอกเบี้ย

การฝากประเภทนี้จะถอนคืนได้ในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือน หรือมากที่สุดไม่เกิน 2 ปี กองทุนนี้ มีไว้สำหรับผู้ประสงค์จะลงทุนประกอบอาชีพแบบให้ยืมลงทุน โดยไม่เสียดอกเบี้ย แต่ต้องอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการกองทุนอย่างเคร่งครัด ผู้ยืมทุนดังกล่าว ต้องผ่อนชำระทุนคืนเป็นประจำทุกเดือนตามสัญญา

ในวันที่ 27 ตุลาคม 2565 คณะผู้มาเยือนของ กอ.กทม. ได้มีโอกาสเข้าพบผู้นำสูงสุดขององค์กรดาวูดีย์โบราห์โดยได้เดินทางออกจากที่พักเมืองมุมไบ เวลา 04.00 น. เพื่อเดินทางโดยเครื่องบินไปเมือง Udaipur (อุไดปูร์) ระยะทาง 430 กิโลเมตร เพื่อเยี่ยมคารวะท่าน ดร.อะลี เกาะฎัร มุฟัฎฎ็อล ไซฟุดดีน (Dr. Ali Qadr Mufaddal Saifuddin) ผู้นำสูงสุดขององค์กรดาวูดีโบราห์ (องค์กรนี้บริหารจัดการกับเครือข่ายมัสยิดทั่วโลก จำนวน 800 แห่ง ใน 40 ประเทศ และปกครองสมาชิกขององค์กรดาวูดีย์ ประมาณ 1 ล้านคน) จากการเข้าพบ คณะของ กอ.กทม. ได้สนทนาแลกเปลี่ยนข้อมูลของสภาพสังคมในประเทศไทยที่มีความสมานฉันท์อันดีระหว่างศาสนิกชนของศาสนาต่าง ๆ และการเป็นองค์อัครศาสนูปถัมภกของพระมหากษัตริย์ไทย ตลอดจนการสนับสนุนกิจการศาสนาอิสลามของรัฐบาลไทย และคณะผู้มาเยือนของ กอ.กทม. ได้สัมผัสความสุภาพและความมีเมตตาสูงยิ่งของท่านผู้นำสูงสุด ซึ่งถือเป็นความประทับใจ อันยากที่จะลืมเลือนได้ ทั้งนี้ ได้เรียนเชิญท่านเดินทางมาเยือนประเทศไทยในโอกาสที่เหมาะสม โดยท่านก็รับพิจารณาคำเชิญ ตามหนังสือเชิญของประธานกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร พร้อมทั้งได้มอบของที่ระลึกให้แก่คณะผู้เข้าเยี่ยมคารวะทุกคน ในโอกาสเดียวกัน คณะได้นำสลามและของที่ระลึกจากท่านจุฬาราชมนตรี และประธานกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร มอบแด่ท่านผู้นำสูงสุดขององค์กรดาวูดีย์โบราห์ในคำรบเดียวกันด้วย คณะของ กอ.กทม. ได้เดินทางกลับถึงประเทศไทยเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2565 เวลา 05.39 น. ณ สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ อัลฮัมดุลิลลาฮ์

ในนามของสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร ต้องขอขอบคุณมัสยิดเซฟี ประเทศไทย โรงพยาบาลไซฟี มหาวิทยาลัยอัซซัยฟียะฮ์ องค์กรดาวูดีย์โบราห์ และผู้ประสานงานการอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ ทั้งที่เมืองมุมไบ (Mumbai) เมืองสุรัต (Surat) และเมืองอุไดปูร์ (Udaipur) มา ณ โอกาสนี้

  

  

  

  

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

กรุณาเติมคำตอบในช่องว่างก่อนเข้าระบบ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll To Top