วันอาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม 2567 8:26 น.
ประชาสัมพันธ์
Home >> ข่าวและกิจกรรม >> ผู้แทนจุฬาราชมนตรีเข้าเฝ้าฯ เจ้าชายมุฮัมมัด บิน ซัลมาน ฯ
ผู้แทนจุฬาราชมนตรีเข้าเฝ้าฯ เจ้าชายมุฮัมมัด บิน ซัลมาน ฯ

ผู้แทนจุฬาราชมนตรีเข้าเฝ้าฯ เจ้าชายมุฮัมมัด บิน ซัลมาน ฯ

เจ้าชายมุฮัมมัด บิน ซัลมาน โปรดเกล้าฯ ให้ผู้แทนจุฬาราชมนตรีเข้าเฝ้าฯ เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2565 เจ้าชายมุฮัมมัด บิน ซัลมาน บิน อับดุลอะซีซ อาลซะอูด (His Royal Highness Prince Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Sa-ud) มกุฎราชกุมาร และนายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบีย ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นายอรุณ บุญชม ประธานคณะผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรี และประธานกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร นายประสาน ศรีเจริญ รองประธานคณะผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรี และพล.ต.ต.สุรินทร์ ปาลาเร่ เลขาธิการคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ในฐานะพระราชอาคันตุกะของรัฐบาลไทย และทรงเข้าร่วมการประชุม APEC 2022 Thailand กาลครั้งนี้ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่ประชาคมมุสลิมในประเทศไทยอย่างหาที่สุดมิได้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

กรุณาเติมคำตอบในช่องว่างก่อนเข้าระบบ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll To Top