วันอาทิตย์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2567 22:23 น.
ประชาสัมพันธ์
Home >> ข่าวและกิจกรรม >> สกอ.กทม. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ประจำปี 2565
สกอ.กทม. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ประจำปี 2565

สกอ.กทม. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 14-15 ธันวาคม 2565 สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร (สกอ.กทม.) ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ณ เดอะฟอเรสโฮม บูติค รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก ผู้เข้าประชุมมีคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร (กอ.กทม.) และเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ การประชุมครั้งนี้ ประกอบด้วย การให้หลักคิดเปิดการประชุมเรื่อง “องค์กรกับการทำงานเป็นญะมาอะฮ์” โดย นายอรุณ บุญชม ประธานกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร หลังจากนั้น วันแรก เป็นการระดมสมอง (Brain Storming) สู่การจัดทำแผนงานตามยุทธศาสตร์ กอ.กทม. สู่การพัฒนาองค์กร ปี 2566 การบริหารงบประมาณ ประจำปี 2566 ส่วนในวันที่สอง เป็นการอภิปรายทั่วไป สรุปผลการประชุมสู่การบริหารตามยุทธศาสตร์ และการประสานงานมวลชน
ผลสรุปจากการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ประจำปี 2565 ครั้งนี้ จะเป็นแนวทางในการกำหนดทิศทางการบริหารองค์กรสู่การพัฒนามัสยิดและประชาคมมุสลิมกรุงเทพมหานครให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ กอ.กทม. อย่างดียิ่ง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

กรุณาเติมคำตอบในช่องว่างก่อนเข้าระบบ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll To Top