วันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2567 26:20 น.
ประชาสัมพันธ์
Home >> ข่าวและกิจกรรม >> สกอ.กทม. จัดฝึกอบรมการนำเสนอคุตบะฮ์อย่างมีประสิทธิภาพ
สกอ.กทม. จัดฝึกอบรมการนำเสนอคุตบะฮ์อย่างมีประสิทธิภาพ

สกอ.กทม. จัดฝึกอบรมการนำเสนอคุตบะฮ์อย่างมีประสิทธิภาพ

เมื่อวันที่ 5 และวันที่ 12 ธันวาคม 2565 ณ โรงแรมรีเจ้นท์ ถนนรามคำแหง เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร (สกอ.กทม.) โดยฝ่ายพัฒนาบุคลากร ได้จัดฝึกอบรม “หลักสูตรพัฒนาศักยภาพผู้นำเสนอคุตบะฮ์อย่างมีประสิทธิภาพ” เพื่อพัฒนาทักษะการนำเสนอคุตบะฮ์สำหรับคอเต็บหรือผู้ช่วยคอเต็บประจำมัสยิด รวมทั้งนักเรียนระดับซานะวีย์ จำนวน 40 คน หลักสูตรการฝึกอบรมดังกล่าว ประกอบด้วย คุตบะฮ์ตามแบบอย่างของท่านเราะซูล แนวคิดการนำเสนอคุตบะฮ์ให้ผู้ฟังประทับใจ กลยุทธิ์การนำเสนอคุตบะฮ์สู่การพัฒนา เทคนิคการนำเสนอคุตบะฮ์ให้มีประสิทธิภาพ หลักคิดในการจัดเนื้อหาคุตบะฮ์ให้น่าสนใจ ข้อพึงระวังในการนำเสนอคุตบะฮ์ ลักษณะคุตบะฮ์ที่ดี บุคลิกภาพกับการนำเสนอคุตบะฮ์ และการฝึกปฏิบัติ โดยใช้เวลา 2 วัน รวมเวลา 16 ชั่วโมง สำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 80% ได้รับ “วุฒิบัตร” จากนายอรุณ บุญชม ประธานกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร ด้วย โดยได้รับผลการประเมินจากผู้เข้าร่วมโครงในระดับ “ดีมาก”
การจัดฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพผู้นำเสนอคุตบะฮ์อย่างมีประสิทฺธิภาพครั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์โครงการจากมัสยิดต้นสน เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร และนายวิบูลย์ มุขตารี นายกสมาคมสนธิอิสลาม สกอ.กทม. จึงขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

กรุณาเติมคำตอบในช่องว่างก่อนเข้าระบบ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll To Top